Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2013

idontcareiloveit
"You're on a different road, I'm in the milky way
You want me down on Earth, but I am up in space
You're so damn hard to please, we gotta kill this switch
You're from the 70's, but I'm a 90's bitch.

I don't care, I love it. I don't care."
— Icona Pop "I Love It"
idontcareiloveit
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted frommalw malw
idontcareiloveit
Niektórym ludziom jest pisane się spotkać. Niezależnie od tego gdzie się znajdują, czy dokąd się wybierają, któregoś dnia na siebie wpadną.
— jak to było w naszym przypadku
Reposted frommentalstate mentalstate viascorpix scorpix
idontcareiloveit
0256 2e0f
Reposted fromsorriso sorriso viascorpix scorpix
idontcareiloveit
9264 d2d4
Reposted fromimyours imyours
idontcareiloveit
Poczuła nagle, jak bardzo go kocha. Może zawsze go kochała? Możliwe. Nie mogła mówić ale pragnęła, żeby ją pocałował. Chciała żeby wyciągnął rękę i przytulił ją. Usta, szyję, policzki. Czekała. Jej skóra tęskniła.
Reposted fromhisteryczna histeryczna
idontcareiloveit
8928 dcd4
Reposted fromprecious precious
idontcareiloveit
Życie każdego człowieka jest drogą ku samemu sobie, próbą znalezienia drogi, zaznaczenia ścieżki. Żaden człowiek nie był nigdy w pełni samym sobą, lecz mimo to każdy ku temu dąży, jeden w mroku, inny w światłości, jak kto umie.

Reposted frombanshe banshe
idontcareiloveit
brakuje mi Jej, brakuje. zrozum - nie wytrzymuje od godziny bez kontaktu. nie ma Jej, nie ma. zrozum - boję się, że ktoś inny cieszy się, że ma Ją blisko, na wyciągnięcie ręki...
— tak się boję
Reposted fromwiecejnic wiecejnic
idontcareiloveit
9289 3e90 500
Just the way I am...
Reposted byComplicated92 Complicated92
idontcareiloveit
We've been waiting all our lives for things we've always had
Reposted fromseasons seasons
idontcareiloveit
9023 e336

 

Przyjdź, usiądź obok mnie i spraw, abym zaczęła płakać ze szczęścia !

Reposted fromsuenos suenos
idontcareiloveit
9045 4646
Reposted fromemotionality emotionality
idontcareiloveit
Reposted fromsilv silv
idontcareiloveit
9094 fd78
Reposted frombittersweetme bittersweetme
idontcareiloveit
9115 a1c1
Reposted fromhideandseek hideandseek
idontcareiloveit
9168 19ab
Reposted fromindywidualistkaaa indywidualistkaaa
idontcareiloveit
Reposted frombethgadar bethgadar
idontcareiloveit
Play fullscreen
I don't care, I love it!
Reposted byscorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl