Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2014

idontcareiloveit
6616 bcf0 500
rewolucja?
2091 7b23
Reposted fromirmelin irmelin
idontcareiloveit
6697 7813 500
true love never dies
Reposted fromgoaskalice goaskalice viapl pl
idontcareiloveit
idontcareiloveit
0714 9a0b
Limitless
Reposted fromsilarek silarek viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
idontcareiloveit
Reposted fromvith vith viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
idontcareiloveit
Nie przegap tych wszystkich dni między dziś a tym, czego się boisz albo nie możesz doczekać. Bądź obecna tu i teraz.
— R.Brett - "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromnivea nivea viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4225 3ef9

covered-with-mist:

madlen çikolata on We Heart It.

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
idontcareiloveit
6788 5aa3
Reposted fromunforgiving unforgiving viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7480 bf92
Reposted fromdeviate deviate viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
idontcareiloveit
5241 280e
omnomnom.
Reposted fromrol rol viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
idontcareiloveit
2469 3e1e
idontcareiloveit
Na każdym z życiowych rozdroży połowie z nas jest pisane wybrać niewłaściwą drogę.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
idontcareiloveit
5745 11cd 500
Reposted fromsatanek10 satanek10 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
idontcareiloveit
Turks & Caicos by Worth Interiors
idontcareiloveit
Nie okazujemy uczuć w obawie, że ktoś uzna to za słabość i wykorzysta przeciw nam. Najlepszym lekarstwem jest sen.
Reposted frommnu mnu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0499 957f 500

vehxt:

temporary-frame-of-mind:

The station
Where I told you
I love you

this is so beautiful

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
idontcareiloveit
- Nie o takim życiu marzyłam dla siebie.
- Wiesz, nie jestem pewny, czy komukolwiek życie układa się dokładnie tak, jak sobie zamarzył. Możemy jedynie starać się ze wszystkich sił realizować nasze dążenia. Nawet jeśli wydaje nam się to niemożliwe.  
— Nicholas Sparks: "Bezpieczna przystań"
Reposted frompensieve pensieve viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3570 25d7
Reposted fromunco unco viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
idontcareiloveit
6709 7390
Reposted frommentalstate mentalstate viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl